Prawo rodzinne to jedna z kluczowych gałęzi prawa, która dotyczy wielu aspektów istnienia rodziny, takich jak małżeństwo, rozwód, podział majątku, prawa i obowiązki rodzicielskie, opieka nad dziećmi, a także przysposobienie. Te przepisy i regulacje mogą mieć znaczny wpływ na życie osób w Poznaniu i innych częściach Polski.W Poznaniu, jak i w całej Polsce, prawo rodzinne jest uregulowane i określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ten kodeks zawiera szereg przepisów, które dotyczą m.in. zawierania i rozwiązania małżeństwa, praw i obowiązków rodziców i dzieci, opieki nad dziećmi i rodzicami, a także podziału majątku po rozwodzie. Zgodnie z prawem zawartym w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, małżeństwo jest unią mężczyzny i kobiety, a jego zawarcie i rozwiązanie jest regulowane przez prawo. Rozpad małżeństwa, który jest jednym z najtrudniejszych elementów prawa rodzinnego, wiąże się z szeregiem konsekwencji prawnych, takich jak podział majątku, decyzje o opiece nad dziećmi, a także decyzje o wsparciu finansowym.Zasady prawa rodzinnego reguluje także prawa i obowiązki rodziców. To obejmuje prawo do opieki nad dziećmi, zobowiązanie do zapewnienia ich utrzymania, a także prawa i obowiązki związane z wychowywaniem dzieci. Prawo rodzinne Poznań